بارنامه اوراق بهاداری است غیر قابل تویض که از طرف شرکت‌های حمل و نقل برای انواع سیستم حمل و نقل صادر می گردد و در آن مشخصات کالا، ارسال کننده، دریافت کننده، هزینه آن که شامل میزان بیمه، کمیسیون و صافی، تعداد و وزن کالا بطور کامل در آن قید می‌شود.

اهمیت وجود بارنامه
صدور بارنامه از قراردادی بین فرستنده و حمل کننده بار صحبت می‌کند. بارنامه سندی است که مشخص می‌کند که بار توسط صاحب کالا به مسئول حمل بار تحویل داده شده، بعبارتی نقش رسید کالا را دارد.

اگر با وجود بارنامه هر ادعایی که برخلاف مندرجات درون آن توسط طرفین ارائه شود هیچ گونه اعتباری ندارد زیرا تمام شرایط توسط طرفین قبل از صدور بارنامه، تایید شده است.

بطور خلاصه می‌توان گفت که:

بارنامه دلیل مالکیت محسوب می‌شود.
بارنامه سندی است قابل معامله.
بارنامه باید بدون قید و شرط باشد مگر بصورت دیگری بین طرفین توافق شده باشد.
ضوابط و مقررات بارنامه
در صدور بارنامه بر اساس ضوابط و مقررات علاوه بر صادرکنندگان آن، فرستندگان، گیرندگان و رانندگان نیز بایستی از مقررات تبعیت کنند. برخی از این مقررات به شرح زیر می‌باشد:

الف: صادرکنندگان (شرکت یا مؤسسه حمل و نقل)
تنظیم یا تکمیل مندرجات بارنامه، به ویژه لحاظ نمودن کرایه حمل برابر قرارداد حمل که دارای استاندارد مشخص است؛
صدور بارنامه از مبدأ قانونی شرکت به سایر نقاط کشور؛
اخذ پروانه عبور برای بارهای ترافیکی و نیز صدور بارنامه جهت آنان؛
صدور بارنامه تحت پوشش بیمه مسؤولیت حمل (مسؤولیت مدنی حمل‌کنندگان) که براساس قیمت گذاری جنس صورت می پذیرد.
ب: فرستندگان
اعلام مشخصات بار و آدرس دقیق و صحیح محل بارگیری؛
اعلام مشخصات گیرنده کالا و آدرس دقیق و صحیح محل تخلیه؛
اعلام مشخصات کالا از نظر تعداد، وزن، ارتفاع، طول، عرض، نوع بسته‌بندی و…
بارگیری به موقع ناوگان و اعزام آن به منظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی .
ج: گیرندگان
تخلیه به موقع ناوگان به منظور جلوگیری از پرداخت حق توقف؛
پرداخت کرایه کل درج شده در بارنامه صادره توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل بهراننده کامیون، کامیونت یا تریلر حامل کالا
د: رانندگان
نگهداری از بارنامه صادره جهت اخذ کرایه حمل در مقصد؛
حضور به هنگام بارگیری بار؛
عزیمت سریع پس از بارگیری در مبدأ برای به موقع رساندن کالا به مقصد؛
حفظ و نگهداری از محموله بارگیری شده از زمان بارگیری تا زمان تخلیه؛
حضور به هنگام تخلیه بار در مقصد باربری
انواع بارنامه:
همانطور که گفته شد برای حمل بار، صدور بارنامه الزامیست، پس لازم است که از طریق تمام مسیرها و حمل بار توسط هر وسیله‌ای،‌بارنامه خاص خودش صادر شود. انواع بارنامه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

بارنامه دریایی: حمل با کشتی
بارنامه هوایی: حمل با هواپیما
بارنامه راه آهن: حمل با قطار
بارنامه حمل با کامیون
بارنامه سراسری: حمل با کامیون، قطار و کشتی
بارنامه حمل مرکب فیاتا
رسید پست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *