صادرات علم

اخیراً، شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم با در نظر گرفتن بستر مناسب افغانستان و نیاز روزافزون این کشور به بهره مندی از دانش روز در حوزه های مختلف، رسالت اجتماعی خود را در زمینه صادرات علم و دانش فنی و ارتقا سطح علمی و حفظ و توسعه مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان آغاز کرده است.

 

ارتقای سطح علمی مردم افغانستان اولویت سودمند ماست.

 

 

در این راستا، شرکت راه ابریشم به تعامل و همکاری با شرکت های خدمات فنی مهندسی، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها به‌منظور اعزام دانشجو به ایران با هدف تحصیل دانشجو در دانشگاه های ایران و همچنین شرکت در دوره های آموزشی و اعزام اساتید نخبه ایرانی به افغانستان و تشکیل سمینارها به‌منظور ارتباط علمی بین دانشگاه‌های ایران و افغانستان اقدام نموده است.