پاکشوما

در چند سال اخیر، تامین لباسشویی اتومات و ساده برای بازار افغانستان از شرکت پاکشوما توسط شرکت راه ابریشم انجام شده است.

 

سایت شرکت پاکشوما