فرهنگ و کشور

افغانستان  سرزمینی بزرگ محصور در خشکی در آسیاست.  این کشور حدفاصل آسیای میانه، آسیای شرقی و آسیای غربی می باشد و پایتخت آن کابل است.

منطقه ای که امروزه افغانستان نامیده‌اند به عنوان بخشی از سرزمین ایران در دوران باستان، از نقاط کانونی در جاده ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان‌ها بوده‌است. باستان‌شناسان شواهدی از سکونت انسان‌ها تا بیش از ۵۰٬۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به‌دست آورده‌اند. نخستین تمدن شهری ممکن است در این قلمرو در بین ۳٬۰۰۰ تا ۲٬۰۰۰ سال پیش از میلاد آغاز شده باشد.

این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند. و از قدیم چهارراهه اصلی راه ابریشم بوده است.

این کشور معادن غنی فراوان و زیبایی های خیره کننده ای دارد بطوریکه اگر درگیر ناامنیهای داخلی نبود مطمئنا یکی از قطبین گردشگری آسیای میانه بشمار می آمد.

با هم کمی از این زیبایی ها را به تماشا مینشینیم.

میراث فرهنگی

میراث جهانی یونسکو در افغانستان شامل ۲ اثر فرهنگی در افغانستان می‌باشد. این آثار از میان مکان‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور از سوی یونسکو انتخاب می‌گردند. 

اشتراکات ایران و افغانستان

افغانستان در دوره‌ای از تاریخ کهن خود بخشی از کشور ایران بوده‌است و همین موضوع عامل وجود مشترکات فرهنگی و مذهبی فراوانی میان دو کشور است.

جغرافیا و معادن افغانستان

مرز مشترک ایران و افغانستان ۹۵۴کیلومتر است که این مرز