مشهد دوام

 

نزدیک به 10 سال است که واحد بازرگانی راه ابریشم تامین بخاری گازی و کولر آبی مورد نیاز واردکنندگان افغانستانی را از شرکت مشهد دوام انجام می­دهد.

 

سایت شرکت مشهددوام