صنایع غذایی داودی با برند فرز

ارائه خدمات بازرگانی و خدمات لجستیک به شرکت صنایع غذایی داودی به منظور ورود آدامس و شکلات فرز به بازار افغانستان صورت پذیرفته است.

 

سایت شرکت فرز