شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت راه ابریشم سابقه فعالیت به عنوان نماینده انحصاری فروش کود اوره کشاورزی شرکت پتروشیمی خراسان و فروش و توزیع این محصول را در بازار افغانستان دارد.

 

سایت شرکت پتروشیمی خراسان