شرکت تولیدی صنعتی پزشکی توان جم

 

فروش لابراتوار اکسیژن تولید شرکت توان جم و صادرات آن به افغانستان و حمل و نقل این محصولات به افغانستان به منظور توزیع کالا در بازار این کشور توسط واحد بازرگانی شرکت راه ابریشم انجام شده است.

 

سایت شرکت توان جم