پیام مدیریت

سخن مدیر عامل

به نام خداوند سنگ و خداوند گنج                       خداوند شادی و خداوند رنج

کشور ایران و افغانستان دارای قرابت های فرهنگی و مذهبی زیادی هستند و به دلیل این قرابت ها و همچنین تاریخ و مرز مشترک، همواره دارای مناسبات سیاسی و اقتصادی بوده اند.

امروزه، ظرفیت های خوب ایران و افغانستان در بخش های مختلف، اهمیت توسعه و رونق روابط در بخش های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور را دو چندان می کند.

در چنین شرایطی وظیفه فعالان بخش اقتصادی این است که با بهره گیری از تجارب خود و با تکیه بر سرمایه های مشترک اقتصادی و فرهنگی در شرایط سخت تحریم ایران و در شرایط رقابت پذیری منطقه به منظور رونق روابط تجاری دو کشور قدم بردارند.

بدین منظور، این مجموعه در تلاش است تا نقش خود را در راستای افزایش روابط تجاری دو کشور با تسهیل ورود مراکز صنعتی، شرکت های بازرگانی، فعالین اقتصادی و خدمات فنی و مهندسی و تکنولوژی ایرانی به بازار کشور افغانستان ایفا کند.

هم اکنون، این مجموعه عهد می بندد تا با عزم و اراده که بر مبنای ارزش های دو ملت استوار است از هیچ تلاشی برای حفظ سرمایه های مادی و معنوی دو کشور دریغ ننماید.

با احترام

شیرآقا حبیبی