نمایندگی ها

کابل

آقای میرویس حبیبی

0093782431130

هرات

آقای حمید غیاثی

0093780062000

مزارشریف

آقای سید نوید

0093779213371

فاریاب

آقای رحم الله احمدی

0093704891797

قندهار

آقای محمدعظیم

0093798702140

جلال آباد

آقای اکرم الدین

0093796996625

آلمان

آقای ادریس حبیبی

004915202374227

تاجیکستان

آقای سلیمان

00992904266000

ترکمنستان

آقای توریالی عثملنی

0099361822244

ترکیه

آقای اورکان

00905399113822

ازبکستان

آقای شهرزاد

00998982740705

پاکستان

آقای حسین ایوبی

00929147521696

چین

آقای محمداختر

008615314955548

قزاقستان

آقای بگجت

0077015670858

هندوستان

آقای ثناالله سعیدی

00919686711478