نمایندگی ها

کابل

آقای میرویس حبیبی

هرات

آقای حمید غیاثی

مزارشریف

آقای سید نوید

فاریاب

آقای رحم الله احمدی

قندهار

آقای محمدعظیم

جلال آباد

آقای اکرم الدین

آلمان

آقای ادریس حبیبی

تاجیکستان

آقای سلیمان

ترکمنستان

آقای توریالی عثملنی

ترکیه

آقای اورکان

ازبکستان

آقای شهرزاد

پاکستان

آقای حسین ایوبی

چین

آقای محمداختر

قزاقستان

آقای بگجت

هندوستان

آقای ثناالله سعیدی