مشاوره – منتورینگ و کوچینگ صادرات

راه حل های هوشمندانه را از ما بخواهید!

همانگونه که می دانید شروع کسب و کار جدید و ورود به حوزه صادرات کاری پیچیده و دشوار است که این امر ضرورت بهره مندی از تجربیات مشاوران فعال در حوزه های مربوطه را نشان می دهد.
گروه مشاوره شرکت راه ابریشم می کوشد با دراختیار گذاشتن اطلاعات و تجربیات بیست ساله خود در زمینه مراحل و رفع موانع صادرات کالا به کشورهای مختلف شما را در زمینه توسعه کسب و کارتان یاری دهد تا در زمانی بسیار کوتاه تر به اهداف تجاری خود برسید.
خدمات مشاوره ای ما در حوزه مشاوره صادراتی شامل:

* معرفی و تجزیه و تحلیل بازارهای صادراتی
* تجزیه و تحلیل نیاز روز بازار هدف
* مشاوره در مورد فرآیند فروش کالا ها در بازارهای خارجی
* مشاوره در خصوص چگونگی ترخیص کالا در گمرک
* مشاوره در مورد روش های بهینه حمل و نقل
* مشاوره در مورد امور مربوط به بارنامه و بیمه
* ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص مجوزهای لازم
* ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد هزینه های حمل و نقل