ثبت شرکت و اخذ اقامت و پروانه کار

شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم افتخار  دارد در جهت ارائه خدمات موثر به تجار و فعالین اقتصادی کشور افغانستان کلیه امور مربوط به ثبت شرکت و دریافت پروانه اقامت در کشور ایران شمارا همراهی خواهدکرد.

همچنین این شرکت درنظر دارد برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی در کشور افغانستان  به ثبت برند موفقشان در ایران بپردازد تا پس از بازارسازی افغانستان ، سودجویان نتوانند از برند آنها سواستفاده نمایند.

با مادر تماس باشید.