تحقیقات و مطالعات بازار خارج از کشور

بررسی و ارائه تمامی اطلاعات لازم به منظور صادرات به افغانستان از جمله تعرفه ها و قوانین گمرکی، جایگاه محصول مورد نظر در افغانستان، ویژگی­های مورد نیاز محصول در بازار رقابتی و غیره