تاریخ و فرهنگ

افغانستان  سرزمینی بزرگ محصور در خشکی در آسیاست.  این کشور حدفاصل آسیای میانه، آسیای شرقی و آسیای غربی می باشد و پایتخت آن کابل است.

منطقه ای که امروزه افغانستان نامیده‌اند به عنوان بخشی از سرزمین ایران در دوران باستان، از نقاط کانونی در جاده ابریشم و مسیرهای مهاجرت انسان‌ها بوده‌است. باستان‌شناسان شواهدی از سکونت انسان‌ها تا بیش از ۵۰٬۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح به‌دست آورده‌اند. نخستین تمدن شهری ممکن است در این قلمرو در بین ۳٬۰۰۰ تا ۲٬۰۰۰ سال پیش از میلاد آغاز شده باشد.

این کشور در محل ژئواستراتژیکی مهمی قرارگرفته که آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه را به هم وصل می‌کند. و از قدیم چهارراهه اصلی راه ابریشم بوده است.

این کشور معادن غنی فراوان و زیبایی های خیره کننده ای دارد بطوریکه اگر درگیر ناامنیهای داخلی نبود مطمئنا یکی از قطبین گردشگری آسیای میانه بشمار می آمد.

با هم کمی از این زیبایی ها را به تماشا مینشینیم.