خدمات جانبی

شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم به منظور تسهیل ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازار کشورهای هدف، خدمات تبلیغات و ثبت برند را به شرکت های ایرانی و همچنین به منظور کمک به شروع کسب و کار در ایران، خدمات ثبت شرکت و اخذ پروانه اقامت را به تجار افغانستانی ارائه می دهد.