خدمات توسعه صادرات

شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم به تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، شرکت های بازرگانی ایرانی و خریداران و واردکنندگان افغانستانی، خدمات ویژه ای را در راستای توسعه و رونق روابط تجاری شان با تجار کشورهای هدف ارائه می دهد.  از جمله این خدمات می توان به خدمات لجستیک، کمک به مشارکت هدفمند در نمایشگاه­ های تخصصی بین المللی ایران، افغانستان و آسیای میانه به عنوان غرفه دار یا بازدیدکننده و برنامه ریزی به منظور اعزام تجار افغانستانی برای بازدید از کارخانه ها و مراکز صنعتی ایران اشاره کرد.