اعزام و حمایت از همایشها و نمایشگاه ها

یکی از خدمات ویژه شرکت توسعه اقتصادی راه ابریشم هجران، اعزام و حمایت از هیات های تجاری متشکل از تجار و فعالین اقتصادی فعال و دارای رزومه موفق به منظور بازدید از نمایشگاه های بین المللی ایران می باشد. این اقدامات که با هدف تسهیل روابط تجاری بین تجار افغانستان و ایران صورت گرفته است، منجر به عقد چندین قرار داد تجاری به منظور خریداری کالاهای ایرانی و همچنین توسعه و رونق تولید، اشتغالزایی و صادرات شده است. نمایشگاه هایی که شرکت راه ابریشم تا کنون اقدام به اعزام هیات های تجاری به آنها نموده است عبارتند از:

  • نمایشگاه ایران لب، نمایشگاه بین المللی تهران- 26 الی 29 آذر 1397
  • دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو؛ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -18 الی 21 مهرماه 1398
  • نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت؛ نمایشگاه بین المللی تهران- 18الی 21 مهرماه 1398
  • نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران؛ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- 9 الی 12 آبان ماه 1398
  • شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و صنایع وابسته؛ نمایشگاه بین المللی مشهد- 19 الی 22 آذر ماه 1398
  • هفتمین نمایشگاه تخصصی شوینده، پاک کننده و بهداشتی؛ نمایشگاه بین المللی مشهد- 12 الی 15 دی ماه 1398
  • یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف؛ نمایشگاه بین المللی مشهد- 12الی 15 دی ماه 1398
  • دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع لاستیک و پلاستیک؛ نمایشگاه بین المللی مشهد- 12 الی 15 دی ماه 1398
  • دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، پوشاک، منسوجات خانگی و صنایع وابسته؛ نمایشگاه بین المللی مشهد- 12 الی 15 دی ماه 1398
  • بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان؛ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -20 الی 23 شهریور 1399